ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
หลักสูตรสถานศึกษา
ความพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจมาก
ความพึงพอใจปานกลาง
ความพึงพอใจน้อย
ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ดูผลโหวด
การนิเทศภายใน
ความพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจมาก
ความพึงพอใจปานกลาง
ความพึงพอใจน้อย
ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/01/2011
ปรับปรุง 06/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 530800
Page Views 684776
กิจกรรมโรงเรียนในฝัน
กิจกรรมโรงเรียนในฝัน
การประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพภายใน
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ป.1-ม.3
หลักสููตรอาเซียนศึกษา
เรียนรู้...อาเซียน
หน้าเพจโรงเรียน
เพจโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี 2559
แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์
รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา58
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
          ปัจจุบัน  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่  3  มีนักเรียนทั้งหมดในปีการศึกษา  2557  จำนวน  965  คน  ข้าราชการครู  31  คน  พนักงานราชการ  8  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  9  คน    และพนักงานบริการ  2  คน
          โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามได้รับอนุญาตและคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต  3  และสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานให้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  และโครงการต่าง ๆ ได้แก่
          1.  โครงการโรงเรียนสองภาษา  (MEP)
          2.  โครงการโรงเรียนในฝันรุ่นที่  3  "โรงเรียนดีประจำอำเภอ"
          3.  ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบอำเภอสะเดา
          4.  โครงการโรงเรียนเรียนร่วม
หลักสูตรที่เปิดสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.66 KB