ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เกียรติบัตรนักเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 116.05 KB 205
เกียรติบัตรครู JPEG Image ขนาดไฟล์ 124.26 KB 114
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาเรื่อง ครอบครัว ตัวเรา และเพื่อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย น.ส.ชุติกาญจน์ พัฒนะปราชญ์ Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 15
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.3 สาวน้อยนักกายกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 350.15 KB 255
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.3 สนุกกับรถแรงดัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.22 KB 96
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.3 จักจั่นของเล่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.58 KB 213
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.3 เครื่องร่อนของเล่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 331.49 KB 254
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.3 คอปเตอร์ไม้ไผ่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.54 KB 176
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.3 กล้องสลับลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 360.53 KB 112
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.2 หนูวิ่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.67 KB 71
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.2 บัวลอยหรรษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.27 KB 119
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.2 รถพลังงานลม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.63 KB 104
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.2 ขวดหนังสติ๊ก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.5 KB 84
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.2 แก้วไก่กาต๊าก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.37 KB 192
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.2 กำหมุน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.73 KB 113
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.1 โยนไข่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.69 KB 73
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.1 เครื่องกรองน้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.42 KB 95
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.1 ว่าวหรรษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.54 KB 83
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.1 รถพลังยาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.21 KB 94
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.1 จรวดหลอดดูด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.76 KB 69
การพิมพ์ซิลค์สกรีน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 188