ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
หลักสูตรสถานศึกษา
ความพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจมาก
ความพึงพอใจปานกลาง
ความพึงพอใจน้อย
ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ดูผลโหวด
การนิเทศภายใน
ความพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจมาก
ความพึงพอใจปานกลาง
ความพึงพอใจน้อย
ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/01/2011
ปรับปรุง 06/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 530810
Page Views 684786
กิจกรรมโรงเรียนในฝัน
กิจกรรมโรงเรียนในฝัน
การประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพภายใน
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ป.1-ม.3
หลักสููตรอาเซียนศึกษา
เรียนรู้...อาเซียน
หน้าเพจโรงเรียน
เพจโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี 2559
แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์
รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา58
ภาพกิจกรรม

งานบัณฑิตน้อย ปี 59
( จำนวน 30 รูป / ดู 155 ครั้ง )
กิจกรรมแปรรูปอาหาร
( จำนวน 4 รูป / ดู 102 ครั้ง )
กิจกรรมเดี่ยวระนาดทุ้ม
( จำนวน 3 รูป / ดู 89 ครั้ง )
กิจกรรมภาพยนตร์สั้น
( จำนวน 3 รูป / ดู 92 ครั้ง )
กิจกรรมขับร้องประสานเสียง
( จำนวน 4 รูป / ดู 88 ครั้ง )
กิจกรรมแข่งขันภาษาต่างประเทศ
( จำนวน 4 รูป / ดู 93 ครั้ง )
กิจกรรมเดี่ยวขิม 7 หย่อง
( จำนวน 3 รูป / ดู 100 ครั้ง )
กิจกรรมแข่งดนตรีสากลประเภทวงเครื่องลม
( จำนวน 2 รูป / ดู 95 ครั้ง )
กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม
( จำนวน 2 รูป / ดู 92 ครั้ง )
กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษา
( จำนวน 2 รูป / ดู 49 ครั้ง )
เลี้ยงส่งคุณครูย้ายโรงเรียน
( จำนวน 7 รูป / ดู 99 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตรพระภิกษุบวชใหม่
( จำนวน 19 รูป / ดู 112 ครั้ง )