ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่งานวิจัย คศ.3 นางพิทยา อนันต์ (อ่าน 186) 16 มิ.ย. 61
เผยแพร่งานวิจัย คศ.3 นางกนกกาญจน์ ทัยศรี (อ่าน 190) 14 มิ.ย. 61
เผยแพร่งานวิจัยคศ.3 น.ส.นิษณา สงกา (อ่าน 189) 12 มิ.ย. 61
เผยแพร่งานวิจัยคศ.3 ของนางสาววิภาดา สังข์แก้ว (อ่าน 186) 04 มิ.ย. 61
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม จัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาไทยของสายชั้นอนุบาล (อ่าน 307) 28 ก.พ. 61
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ 67 (อ่าน 315) 28 ก.พ. 61
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม นำลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เข้าค่ายพักแรม (อ่าน 349) 28 ก.พ. 61
Srivited Family ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของบุคลากรโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม (อ่าน 293) 05 ม.ค. 61
เชิญชวนร่วมกิจกรรม (อ่าน 260) 22 ธ.ค. 60
ผลงานและความภาคภูมิใจ (อ่าน 331) 22 ธ.ค. 60
ร่วมก้าวสมทบทุนโครงการ (อ่าน 324) 22 ธ.ค. 60
วันที่ 9-10 ตุลาคม 2560โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารรามสอบภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 281) 10 ต.ค. 60
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามนำนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สพป.สงขลา 3 (อ่าน 303) 09 ต.ค. 60
การขอรับการประทานนักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปี 2560 (อ่าน 410) 07 ต.ค. 60
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ (อ่าน 409) 22 พ.ค. 60
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ภาค MEP.ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 393) 01 เม.ย. 60
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 409) 01 เม.ย. 60
รวมพลคนเขียว - ขาว (อ่าน 313) 31 มี.ค. 60
เกณฑ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 420) 02 มี.ค. 60
การรับนักเรียน ปี 60 (อ่าน 448) 02 ก.พ. 60
คำขวัญวันครู (อ่าน 292) 16 ม.ค. 60
ติดตามการทำกิจกรรม TSC GREEN CHALLENGE (อ่าน 379) 28 ธ.ค. 59
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 623) 06 ธ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม (อ่าน 386) 02 ธ.ค. 59
ร่วมแสดงความยินดี (คศ.3) (อ่าน 389) 17 พ.ย. 59
ร่วมแสดงความยินดี (คศ.2) (อ่าน 327) 17 พ.ย. 59
เชิญเข้าร่วมรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน (อ่าน 326) 13 พ.ย. 59
รับสมาชิกเว็บบอร์ด (อ่าน 911) 12 พ.ย. 59
รางวัลและความภาคภูมิใจของชาววัดศรีวิเทศสังฆาราม (อ่าน 389) 15 ต.ค. 59
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามเข้าร่วมงานหัตถกรรมนักเรียนเบญจรงค์สงขลา 3 ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 255 (อ่าน 428) 15 ต.ค. 59
คุณสมไทย หมั่นเจริญ ประธานกรรมการสถานศึกษา มาร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคเรียนและงานกิจก (อ่าน 377) 15 ต.ค. 59
ท่านรองอมรรัตน์ ท่านภิโชค ท่านพรชัย และท่านเสริมมิตร เป็นตัวแทน เทศบาลตำบลสำนักขาม มอบรางวัลให้กับนั (อ่าน 394) 15 ต.ค. 59
หัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์ (อ่าน 882) 16 ก.ค. 56
ใบงาน เรื่องการแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี ๑๑) ม.2 (อ่าน 7566) 18 มิ.ย. 56
ภาษาไทย:เอกสารบูรณาการวันลอยกระทง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 1217) 22 พ.ย. 55
ภาษาไทย:เอกสารบูรณาการวันลอยกระทง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 2068) 22 พ.ย. 55
แบบฝึกหัด เรื่องลักษณะของเสียงในภาษาไทย ม.1 (อ่าน 9282) 09 พ.ย. 55