ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางกชกร พลันสังเกตุ
ครู คศ.2

นางสาวอัมพร แก้วบุปผา
ครูผู้ช่วย

นายอับเดลซาโกร ลือแบลูวง
ครูผู้ช่วย

นางฟิรดาวส์ มะสามาน
ครูผู้ช่วย