ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางกนกกาญจน์ ทัยศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2561,21:21  อ่าน 65 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานวิจัย คศ.3 นางกนกกาญจน์ ทัยศรี
รายละเอียดผลงาน

บทคัดย่อ  งานวิจัยทางการศึกษา  เรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบจำนวนเต็มโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.52 KB
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2561,21:21   อ่าน 65 ครั้ง